Akadálymentes változat

Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Hivatal

Postacím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 56/310-001, 56/310-006,

56/573-005, 56/573-008

Faxszám: 56/310-001, 56/310-006

ocsod8@t-online.hu
http://www.ocsod.hu/

 

A Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzatokról szóló törvény alapján a Képviselőtestület hozza létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A hivatal egységes szervezet, létszáma - a polgármester és a jegyző kivételével - legfeljebb 13 fő.

 

Soha Attila polgármester ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 8 órától 12 óráig

Szerda 8 órától 12 óráig

 

Erősné Dr. Boldizsár Diána  jegyző ügyfélfogadási ideje:

Csütörtök 8 órától 16 óráig

 

Ügyfélfogadási időben más napokon is fogadják ügyfeleiket.


A polgármesteri hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje
:


Hétfő 8 órától 12 óráig 13 órától 16.30 óráig

Kedd 8 órától 12 óráig

Szerda 8 órától 12 óráig 13 órától 16.30 óráig

Csütörtök ügyfélfogadás nincs

Péntek 8 órától 12 óráig

 

Az ügyintézők az alábbiak szerint fogadják az ügyfeleket


Balogh Kálmánné

 • adóügyi feladatok ellátása (adókönyvelés, idegentartozások beszedése, adóbehajtási feladatok)

Bata Péter

 • pályázatfigyelés, pályázatkészítés
 • közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • iparűzési adó
 • az adónem számítógépes adatfeldolgozása

Boros Anikó

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző 

Csizik Csabáné 

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző 

Csontos Anikó

 • községrendezési terv, helyi építési ügyek, közterület használat
 • közlekedési, energiaügyi, kommunális, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
 • belvízvédekezés, vízkárelhárítás, mentési tervek, polgári védelem műszaki feladatai
 • mezőgazdasági feladatok
 • vagyonnyilvántartás vezetése
 • tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok
 • adóügyi feladatok ellátása (magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, földbérleti díjak adója, az adónemek számítógépes adatfeldolgozása
 • üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok, telepengedélyezés

 

Gácsi Beatrix

 • könyvelés analitikus nyilvántartásainak vezetése
 • gépi adatfeldolgozás
 • pénzforgalmi információ szolgáltatás
 • anyagkészlet gazdálkodás, leltározás, selejtezés
 • közműfejlesztési hozzájárulás

 

Kissné Csontos Petra 

 • titkársági feladatok - ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, rendeletek, határozatok nyilvántartása; általános leírói, gépírói feladatok, telefonközpont, telefax kezelése, fénymásolás, sokszorosítás
 • polgári védelmi feladatok ellátása
 • szabadságnyilvántartás és a közigazgatási dolgozók nyilvántartásának kezelése


Molnár Magdolna

 • szociális ügyek - átmeneti segély, szociális kölcsön, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, köztemetés, 
 • pénzbeli és természetbeni ellátások


Pákozdiné Báló Irén

 • éves pénzügyi tervek, beszámolók elkészítése
 • előirányzat változások, feladatmutatók nyilvántartása,
 • pénzügyi tárgyú szabályzatok kezelése
 • intézményi cél- és témaellenőrzések végzése


Polyákné Csató Emilia

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultságának megállapításával kapcsolatos feladatok
 • szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok
 • környezettanulmány készítési feladatok

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes Beatrix

 • ügyiratok nyilvántartása, kezelése, titkos ügyiratkezelés
 • népességnyilvántartási feladatok
 • lakóhely, tartózkodási hely bejelentésével kapcsolatos feladatok
 • házipénztár kezelés

Sziládiné Olasz Márta

 • anyakönyvi feladatok
 • hagyatéki ügyek
 • Polgári Törvénykönyvből adódó feladatok - birtokvédelem
 • önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok


Ungi Zoltánné

 • könyvelő, gazdasági ügyintéző
 • alkalmazási iratok kezelése, központi bérszámfejtés részére adatszolgáltatás teljesítése Felhasználónév:
Jelszó:A szavazás szünetel